Formació al personal

És important que el personal que manipula els productes químics estigui informat sobre varis aspectes que poden comprometre a la qualitat del resultat en la seva implantació. Les formacions son “xerrades” on explico aquests i altres punts, aclarim dubtes, plantegem solucions a possibles problemes amb els que es troba el personal en el seu dia a dia... En definitiva, l’objectiu és sempre facilitar i optimitzar la feina del personal.

Amb les formacions, aconseguim:

▪ evitar accidents laborals

▪ reduir i controlar els costos

▪ un resultat final òptim

▪ familiaritzar-se ràpidament amb els nous productes

▪ utilitzar cada producte adequadament

▪ evitar deteriorar materials

Els punts a tractar en cada formació s’adapten al client, depenent de l’entorn a netejar i els productes que es fan servir així com la normativa que els regula. Entre altres, alguns punts que tracto son:

▪ Normativa vigent

▪ Productes Concentrats

▪ Productes Ecolabel

▪ Característiques d’un netejador

▪ Biocides

▪ Nivells d’higienització

▪ Protocols de neteja i desinfecció

▪ Conseqüències d’una desinfecció deficient: els biofilms

▪ Higiene de mans

▪ Aplicacions i usos

▪ Neteja en CIP

▪ Qualitat del rentat de la vaixella

▪ Com i amb què netejar diferents superfícies i tipus de brutícia

▪ Riscos Laborals: EPIs i pictogrames

▪ la Fitxa Técnica i la Fitxa de Seguretat

...