Higiene Alimentària

La neteja i desinfecció de superfícies que estan en contacte amb aliments és un procediment que està regulat per normativa. És obligatori aplicar un sistema d'autocontrol basat en les Anàlisis de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC), on un dels aspectes és la higiene d'equips, estris i instal·lacions. S'ha d'utilitzar biocides registrats com HA al Ministeri de Sanitat i seguir uns protocols de desinfecció correctes per assegurar la eliminació de bacteris patògens com ara la E. Coli, la Salmonella o la Listeria. Respectarem les normes d'aplicació i el temps d'exposició, evitant deixar restes de producte en la superfície; tant important és desinfectar per eliminar contaminació biològica com esbandir per evitar contaminació química. Una desinfecció deficient pot tenir conseqüències greus.

Els fregalls, baietes, etc... son un focus de bacteris a tenir en compte, ja que la humitat i la presència de matèria orgànica afavoreixen l'aparició de microorganismes i utilitzarem productes adients per evitar la seva proliferació i mantenir els estris higienitzats. En el cas del rentat de vaixella amb màquina automàtica podem afegir additius i detergents amb poder bactericida i desincrustant que a més, ens asseguraran un correcte manteniment de la màquina i dels seus components.

Actualment, podem escollir entre diferents agents desinfectants i intentarem evitar els més tòxics i corrosius.

En aquest àmbit, ofereixo:

 • desinfectants HA
 • higienitzants per a vaixella i estris 
 • sistemes per a processos CIP
 • productes enzimàtics
 • sistemes i additius per a màquines rentavaixelles
 • productes per a llança a pressió
 • àmplia gamma de desgreixadors
 • antisèptics per a higiene de mans
 • dosificadors i dispensadors
 • desinfectants per a fruites i verdures
 • EPIs

Ens ocupem de la formació al personal que manipula els nostres productes, per a assegurar-nos que s'utilitzen correctament sense malbaratar i per a facilitar la implantació, així com per a evitar riscos laborals. Ens centrem sobretot en la tasca de desinfecció, que és on habitualmnt hi ha més dificultats, ja que visualment és difícil valorar si el procediment s'ha efectuat correctament. Els errors més habituals que provoquen una desinfecció deficient estan directament relacionats amb carència de formació al personal (mala elecció del producte o preparació de la seva solució, mètode inadequat...).

Preparem els Plans de Neteja i els Protocols d'Aplicació i tota la documentació legal i retolació necessària.

En vols saber més? Clica aquí:

Protocols de Desinfecció

Sistemes per rentavaixelles