Protocols de Desinfecció

Què és un biocida?

És un producte creat per a eliminar organismes vius, que en el cas que ens ocupa, son microorganismes com ara bacteris, fongs, llevats, espores... (en el cas de viricides, inactiven virus que no son éssers vius) segons on s'apliqui, farem servir un desinfectant o bé un antisèptic. Es consideren perillosos per al Medi Ambient i la Salut ja que el seu objectiu és matar éssers vius, per això tant el producte com la seva manipulació, estan regulats per llei.

Els desinfectants només es poden aplicar sobre material inert degut a la seva toxicitat cel·lular. Per aplicar sobre teixit viu (pell), farem servir un antisèptic, que és un desinfectant amb unes propietats especials per a no destruir el teixit. Els antisèptics s'han de registrar a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, així com els biocides d'àmbit clínic. Els biocides ambientals en canvi, s'han de registrar al Ministeri de Sanitat.

Desinfectem, higienitzem o esterilitzem?

Depenent de l'ingredient actiu del producte, la seva concentració i el temps d'exposició, tindrà més o menys poder higienitzant, desinfectant o esterilitzant. La diferència està en la quantitat i tipus de microorganismes que eliminem, ja que tenen diferents resistències als desinfectants.

Quan desinfectem, no podem parlar de destrucció absoluta de microorganismes, sinó més aviat d'inactivar-los gairebé en la seva totalitat fins a un nivell que no comprometi la innocuïtat dels aliments. Després d'un tractament de desinfecció encara en poden restar alguns i evitarem la reproducció dels que sobreviuen al tractament o bé els debilitarem fins el punt que no tinguin capacitat patògena. En canvi, quan esterilitzem, eliminem qualsevol presència d'agents biològics, fins i tot les espores, que son microorganismes considerats com la forma de vida més resistent a les agressions externes.

Molts dels netejadors que fem servir com ara desgreixadors o desincrustants, no son biocides però degut a la seva alta alcalinitat o acidesa, tenen certa capacitat antimicrobiana i en conseqüència, son higienitzants. També considerem un producte higienitzant aquell que tot i que no elimina microorganismes, evita la seva proliferació. A les cuines per exemple, és necessari submergir els coberts dels tasts en un higienitzant per a evitar que apareguin bacteris a la cubeta. Aquest producte no és tòxic ni s'ha d'esbandir, ja que es tracta d'un acidulant alimentari (similar al que pot haver a una llauna d'olives). Als bacteris no els hi agrada els ambients àcids.

Passos a seguir per a una correcta desinfecció

Els desinfectant perden eficàcia en presència de matèria orgànica. Per aquest motiu, recomanem netejar abans de desinfectar.

 • Retirarem de la superfície la brutícia més visible (restes grollers)
 • Aplicarem el netejador escollit per retirar les restes orgàniques menys visibles.
 • Esbandirem amb aigua per retirar la brutícia i el netejador.

Ara tenim la superfície visiblement neta, però encara hi ha microorganismes que haurem d'eliminar.

 • Aplicarem el biocida i el deixarem actuar el temps recomanat per inactivar els microorganismes.
 • Esbandirem amb aigua per eliminar-los i retirar els residus químics.

Per normativa, els biocides que s'apliquen en superfícies que estan en contacte amb aliments sempre s'han d'esbandir, tot i que no siguin tòxics. Existeixen al mercat solucions hidroalcohòliques que asseguren que no és necessari esbandir. Això es pot permetre perquè l'alcohol és molt volàtil, però per aquesta mateixa raó, és complicat que el producte romangui a la superfície el temps necessari. Aquests tipus de desinfectants només s'han d'utilitzar en netejes intermitges entre tasques, però sempre ha d'haver una desinfecció completa posteriorment.

 • Assecar, necessari en algunes supefícies per a evitar deixar aigua a disposició dels microorganismes

No cal dir que aquesta tasca s'ha de fer en absència d'aliments i amb estris de neteja nets i a poder ser, d'un sol ús. Eviteu els "vehicles" com poden ser les baietes.

En alguns casos, és possible netejar i desinfectar en un sol pas. Farem servir doncs, un bactericida amb detergència que ens permeti fer aquesta tasca en una única fase. Tot i així, es considera un mètode que pot presentar carències a nivell de desinfecció i en alguns sectors, no és recomanable. 

La importància de respectar el temps d'exposició

És molt important respectar el temps d'exposició que recomana el fabricant, ja que els desinfectants actuen a nivell cel·lular, destruint tot allò que li facilita la vida al microorganisme i per aconseguir això, cada producte necessita el seu temps, per molt potent que sigui.

Un aspecte a tenir molt en compte és la "norma" del producte, que la marca el mateix fabricant. Habitualment, el temps recomanat d'exposició es refereix a aplicacions sobre superfícies netes. Existeixen al mercat desinfectants on el fabricant assegura una asèpsia en pocs minuts o fins i tot, en segons. S'ha d'anar en compte amb això, perquè habitualment és un argument de venda. Si la superfície no està absolutament higienitzada, aquest temps d'exposició marcat és insuficient. Per assegurar-nos, el deixarem actuar 15 minuts, com a norma general.

Hi ha principis actius que necessiten més temps que uns altres i no deixar-los actuar l'estona suficient provoca que resti sobre  la superficie una població important de microorganismes viables.

Què és un biofilm?

Un biofilm és una població de microorganismes adherida a una superfície i la causa és una desinfecció insuficient. Aquesta estructura està revestida per una capa protectora que és una matriu polímera formada en un 97% per aigua; la resta son hidrats de carboni, proteïnes, ADN... Pot estar format per una única espècie o bé per vàries. És una estratègia de supervivència en comunitat; els protegeix d'agents adversos, incrementa la disponibilitat de nutrients, major resistència als biocides, facilita l'aprofitament d'aigua i la transferència de material genètic. Aquest polímer els facilita aigua, nutrients i oxigen. A més, tenim el fenomen de la "percepció de Quorum" que permet que un conjunt de cèl·lules desenvolupi un comportament social coordinat. Els bacteris interactuen entre ells com un grup per mitjà de senyals, actuant cada individu segons les senyals que rep de la resta i afavoreixen la seva supervivència.

És una font de contaminació crítica i difícil d'eliminar per la seva alta resistència als procediments d'higiene convencionals. Una solució son els enzims. Son proteïnes que transformen de manera irreversible la matèria orgànica en residus solubles en aigua. Amb això aconseguim que el polímer es degradi i que el desinfectant arribi als bacteris exposats. 

Per a evitar la seva aparició és necessari seguir uns protocols de desinfecció adequats. Sempre netejarem abans de desinfectar. Si no ho fem, el desinfectant el que farà és remoure la capa superior i exposarà les capes inferiors a nutrients, accelerant el creixement i el desenvolupament de biofilm.

Escollir el desinfectant adient

Escollirem el biocida segons:

 • el tipus de desinfecció és integral o intermèdia? seguiré treballant sobre la superfície immediatament després?
 • la superfície és sensible al clor o a químics corrosius?
 • puc fer servir un producte d'una "única fase" o bé necessito netejar prèviament? 
 • com aplicaré el desinfectant? 
 • el diluiré en aigua? a quina temperatura?

Al mercat hi ha una gran quantitat de desinfectants per a tots els usos i amb propietats diferents segons el sector i la seva utilització.

Com higienitzem la vaixella i els estris?

Per al rentat manual, recomanem tenir cura dels fregalls, punt potencialment perillòs a la cuina. Els restes de matèria orgànica junt a l'humitat que reté l'esponja ofereixen un entorn favorable per al creixement bacterià. La E.Coli i la Listeria per exemple, poden sobreviure en un fregall durant dies. Per evitar això, després de fer-lo servir, farem escuma amb un detergent higienitzant o bactericida i el guardarem fins el seu proper ús. Esbandirem i el tornarem a fer-lo servir de forma habitual. Tot i així, aquests estris s'haurien de renovar cada setmana.

Pel que fa a la màquina rentavaixelles, és un lloc humit, càlid i amb restes orgàniques; un paradís per als microorganismes. Els detergents i les altes temperatures als que son exposats no sempre son suficients per eliminar-los. Alguns son resistents fins i tot, als 82 Cº que en el millor dels casos, arriba a estar l'aigua de l'esbandit durant uns segons. És recomanable una neteja extra i manteniment de la màquina amb productes higienitzants o biocides i additius desincrustants.

Si en vols saber més:

Sistemes per a rentavaixelles