Neteja professional

Afortunadament, hem avançat molt en la fabricació de productes de neteja i cada dia tenim més cura del Medi Ambient. Apostem pels concentrats per disminuir les emissions de CO2  i reduir envasos al mateix temps que abaratim costos. Nous principis actius i additius inofensius han substituït a ingredients fins ara nocius per la salut i la natura. Fins i tot els productes ecològics s'han equiparat als químics pel que fa a preu i a eficiència. Químics com l'amoníac, el lleixiu, el salfumant... tant utilitzats en el sector de la neteja, son cada cop menys acceptats degut a la seva toxicitat i als seus efectes agressius. Les propietats irritants dels seus compostos volàtils, en especial del clor, danyen les mucoses i a més, la seva liposolubilitat permet que les substàncies tòxiques s'absorbeixin amb gran facilitat i tenen efecte acumulatiu.

En aquest aspecte, recomano un ventall d'opcions com ara:

 • gamma de concentrats per diluir de forma manual o automàtica
 • productes presentats en còmodes monodosis
 • netejadors ecològics certificats amb l'Ecolabel, sense additius químics ni tòxics
 • productes biotecnològics amb enzims naturals

Els concentrats per a diluïr no tenen competència a nivell de costos, permeten reduïr envasos i residus i ens permeten treballar amb dosis molt baixes. La dilució es pot fer de forma manual o automàtica mitjançant dosificadors, evitant així el malbaratament de producte. A més, ara tenim la gamma Ecofoam System, un sistema revolucionari amb un packaging que ha merescut premis a nivell nacional i internacional. Est tracta d'un envàs amb un mètode que ja fa la dilució del concentrat sense necessitat de tenir dosificadors. Tota una revolució!

Tot i que els nostres productes son higienitzants i tenen certa capacitat antimicrobiana, disposem d'una àmplia gamma en desinfectants per a totes les superfícies, fins i tot per a materials sensibles al clor o a productes corrosius

ECOLABELEls productes ecològics estan certificats amb l'Etiqueta Ecolabel, garantia que compleixen amb una sèrie de requisits i criteris ecològics definitis per la Unió Europea. Ideals per a residències de la tercera edat, escoles, hospitals... sense additius químics ni substàncies tòxiques per a la salut. No provoquen sensibilitat per inhalació o per contacte amb la pell i tenen ingredients d'origen natural.

Els enzimàtics amb additius biològics i fórmules innovadores, tant eficients amb la brutícia orgànica, son una molt bona opció.

 Recomano productes de neteja menys tòxics, biodegradables i eficients.

Ens ocupem de la formació al personal que manipula els nostres productes, per assegurar-nos que s'utilitzen correctament i per a facilitar la implementació del nostre sistema i evitar riscos laborals. Preparem els Plans de Neteja i els Protocols d'Aplicació i tota la retolació necessària i documentació segons normativa.

Escollirem el tipus de producte tenint en compte factors com la superfície i la brutícia a tractar, el perfil del personal que els farà servir, la forma d'aplicació, el sector al qual van destinats, el nivell de control de costos exigit... son aspectes molt importants alhora de decidir el producte a proposar. Intento també unificar productes i aprofitar l'aspecte multisuperficies que ens ofereixen les actuals formulacions. Estudio com i amb què s'està treballant actualment i a partir d'aquí, baso la meva proposta en una millora tant a nivell de costos com a nivell operatiu i de qualitat d'higiene.

 Apart dels netejadors, subministrem altres productes afins com ara:

 • classificació de residus: bosses, contenidors...
 • estris de neteja
 • cel·lulosa
 • dispensadors i dosificadors 
 • sistemes de transport
 • guants i EPIs
 • sistemes de neteja sanitària
 • tractament d'olors