Tractaments olors

Les males olors ambientals son un tipus de contaminació que pot afectar la salut. Els efectes poden ser mareig, mal de cap, alteracions psicològiques i molèsties respiratòries, malestar general.... Afecten al benestar i a la qualitat de vida de les persones. 

És possible neutralitzar olors existents en qualsevol àmbit i produïts per diverses causes, amb diferents productes i sistemes d'aplicació per a qualsevol espai o zona (habitacions, estàncies, industria...)

  • olors en canonades i canalitzacions
  • olor a humitat, clavegueram, escombraries...
  • olor a "humanitat", tabac...
  • olors de separadors de greixos en cuines
  • matèria orgànica en descomposició
  • crematoris

Els nostres eliminadors amb essències naturals actuen sobre les molècules causants de la mala olor, neutralitzant-les per acció química i deixant a l'ambient una fragància agradable. Es proposen diferents formes d'aplicació dels principis actius amb les dosis adequades, depenent de l'espai a tractar i de la contaminació odorífera existent i la seva procedència.

En zones on no sigui possible aplicar aquests principis actius (com ara zones de preparació d'aliments, espais confinats...), podem optar per instal·lar un purificador d'aire d'ozonització ambiental. L'ozó és un gas (O3) compost per 3 àtoms d'oxígen. Forma part de l'aire en concentracions mínimes (0,2 mg/m3). És una forma d'oxígen alotròpica (inestable) i per aquest motiu, en uns 30 minuts es transforma en O2. Desinfecta l'aire actuant com desodoritzant i un cop ha realitzat aquesta funció, torna al seu estat estable O2. 

Existeix una essència per a cada olor que volem fer desaperèixer. La matèria orgànica en descomposició, per exemple, allibera una barreja química que pot estar formada per més de 400 compostos orgànics volàtils. Altres compostos, els neutralitzen.

També disposem d'una gamma de productes biotecnològics per a degradar matèria orgànica i evitar olors en arquetes, separadors de greixos, fosses sèptiques... i neutralitzar qualsevol olor d'origen orgànic.